Kahdeksan tämän hetken tekoälytrendiä

Mitkä ovat tämän hetken tärkeimmät trendit tekoälyteknologioiden käyttöönotossa? Kuinka laa...

Älykäs automaatio – missä mennään?

Intelligent Automation (IA), tai kotoisesti älykäs automaatio, on kattotermi, joka pitää sisäll...

Valmiina taisteluun – teollisuusyritykset valmistautuvat muutokseen

Teollisuusalan yritykset ovat murroksen partaalla, jonka keskiössä ovat teknologia ja uudet innova...