Yrityskauppa – ”trendikkäiden” yritysten monimutkainen prosessi vai nykypäivän normi yrittäjän omistaja-arvonluonnissa?

Kun suomalainen mieshiihtäjä viimeksi, ennen Iivoa, voitti olympiakultaa 50 kilometrin hiihdossa, maailma oli monella tapaa erilainen. Niin myös yritysmaailma.  Yrittäjäksi lähtökohtaisesti alettiin tai pakon edessä jouduttiin, jotta saatiin elinkeino. Yrityskaupat olivat pääsääntöisesti jotakin, mitä Ameriikan veljet teki rapakon takana ja näistä luettiin sunnuntain Hesarin talousosiosta.

Yrityskaupat yrittäjän työkalupakissa

Tänä päivänä syy aloittaa yritystoiminta voi kummuta harrastuksesta, kutsumuksesta tai yhtiön perustamisen ja yrittäjänä toimimisen näkemisestä sijoitustoimintana, jonka tarkoituksena on tuottaa omistajilleen mahdollisimman korkeaa tuottoa. Myös yrityskaupat ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana yrittäjän työkalupakkia omistaja-arvon kasvattajana. On turha kysellä, kuinka moni start-up -yrittäjä tavoittelee menestyksekästä ”exitiä”, jossa yhtiöön sijoitettu pääoma ja lukemattomat työtunnit ulosmitataan korkojen kera. Myös kasvun tai kustannustehokkuuden mahdollistajana tai reittinä uusille markkinoille, uusiin tuotteisiin tai osaamiseen ja teknologiaan, yrityskaupat tarjoavat usein tarpeellisen ja nopean keinon hyödyntää nopeasti muuttuvien markkinoiden luomat uudet mahdollisuudet yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Yrityskaupan ajurina voivat hyvin olla teknologia ja innovaatiot sekä yhä globaalimmaksi muuttuvat markkinat. Hieman toimialasta riippuen megatrendit, kuten väestön urbanisoituminen ja ikääntyminen, vihreiden arvojen korostuminen sekä digitalisaatio, kiihdyttävät yrityskauppa-aktiviteettia. Eläköitymisen lähestyminen viimeistään luo aina tilanteen, jossa yrittäjän kannattaa punnita mahdollisuuksiaan tarkasti. Suomessa yrityskauppamarkkina vetää yhä hyvin, ja 2017 olikin yrityskauppojen osalta ennätysvuosi verrattuna yhteenkään vuoden 2008 finanssikriisin jälkeiseen vuoteen.

Miten yrityskauppa onnistuu?

Vaikka yrityskauppa ei olisikaan vielä ensi tilikauden agendalla, on esimerkiksi mahdollisen yrityksen myynnin suunnittelu syytä tehdä huolellisesti ja hyvissä ajoin. Myyntiprosessin valmistelu selkeyttää prosessia ja eliminoi mahdollisia haasteita itse prosessin aikana. Kauppaprosessi on useimmiten ainutlaatuinen kokemus ja siihen tulee suhtautua huolellisesti, pitäen mielessä että mahdollisen kaupan aikana on kuitenkin hoidettava myös yrityksen juokseva liiketoiminta.

Ovat yrityskaupan tavoitteet sitten mitkä hyvänsä, on onnistunut yrityskauppa kuitenkin aina kiinni ihmisistä, jotka ovat prosessissa mukana, sen suunnittelusta toteutukseen. Luottamuksen rakentaminen osapuolten välillä ja prosessin yhtenevä ymmärtäminen tekevät mahdollisesta yrityskaupasta tehokkaan ja luotettavan työkalun yrittäjän omistaja-arvonluontiin.

Olemme KPMG:llä valmiina hyppäämään mukaan suunnitelmiinne ja ”voitelemaan” yrityskauppaprosessinne siten, että siitä löytyy sekä pitoa että luistoa, mutta vain oikeissa kohdissa.

Niin ja tuo viimeinen suomalainen 50 kilometrin hiihdon olympiavoittaja ennen Iivoa oli Kalevi Hämäläinen armonvuonna 1960.

 

Pasi Tyyvi

Pasi Tyyvi työskentelee johtajana Suomen KPMG:lla yritysjärjestelyprojektien parissa. Hän työskentelee sekä suomalaisten että kansainvälisten pk-yritysten, pääomasijoittajien ja listattujen yritysten kanssa, ja neuvonantajana myös julkisella sektorilla.

protektionismi

Nostaako protektionismi päätään myös verotuksessa?

Yrityskauppojen verosuunnittelussa pyritään varmistamaan, että kaupan rahoittamiseksi otetun velan korot voidaan vähentää verotuksessa. Asian merkitystä voidaan havainnollistaa arkielämästä otetulla esimerkillä: sijoitusasunnon ostajakin odottaa saavansa vähentää sijoitusasunnon hankintaa varten ottamansa lainan korot saamastaan verotettavasta vuokratulosta.

Vastaavasti yrityskaupassa ostaja voi pyrkiä rahoittamaan korkomenonsa hankitun yrityksen tuottamalla kassavirralla ja vähentämään korkomenonsa hankitun yrityksen tuottamaa voittoa vastaan. Verottajan kannalta asia ei ole aiemmin ollut kovin kiinnostava, koska vähennyskelpoista korkomenoa vastaa veronalainen korkotulo.

Miksi kiinnostus korkovähennyksiin on herännyt?

Korkovähennykset alkavat kiinnostaa verottajaa, kun korko maksetaan toiseen valtioon eikä vähennyskelpoista korkomenoa vastaa Suomessa veronalainen korkotulo. Esimerkiksi pääomasijoittajien hakiessa yrityskaupoilleen tuottoa velkavivulla voivat yrityskauppavelan määrä ja siitä maksettu korko kasvaa suuriksi, jolloin korkovähennyksellä saattaa olla iso fiskaalinen merkitys.

Ulkomaiset ostajat ovat usein pyrkineet vähentämään yrityskaupan korot Suomessa perustamalla Suomeen osakehankintaa varten ns. apuyhtiön, joka rahoittaa korkomenonsa hankitun yhtiön antamalla konserniavustuksella.

Verottaja on reagoinut koroista johtuvaan verotulon menetykseen

Lainsäätäjä on useissa maissa suojautunut suurilta korkovähennyksiltä rajoittamalla korkojen yleistä vähennysoikeutta. Näin on tapahtunut myös Suomessa. Suomessa verottaja on kuitenkin lainsäätäjän toimenpiteiden lisäksi alkanut rajoittaa nimenomaan ulkomaille maksettuja korkosuorituksia veronkiertosäännöksen nojalla.

Korkein hallinto-oikeus antoi viime toukokuussa ratkaisun, jossa yrityskaupasta johtuneiden ulkomaille maksettujen korkojen vähennyskelpoisuus evättiin apuyhtiörakennetta vastaavassa ns. sivuliikerakenteessa. Ratkaisun jälkeen verottaja tiedotti, että korkovähennys voidaan evätä myös apuyhtiörakenteissa. Näitä veroriitoja on nyt vireillä suuri määrä.

Kysymys on protektionismista

Veronkiertosäännökseen perustuva korkovähennysten epääminen kohdistuu käytännössä yksipuolisesti ulkomaille maksettuihin korkoihin. Veronkiertosäännöstä ei ole käytetty kotimaahan maksetun koron vähennyskelpoisuuden epäämiseen, koska vastaava korkotulo verotetaan silloin Suomessa eikä Suomessa tapahdu verotulon menetyksiä. Korkeimman hallinto-oikeuden tuore päätös KHO 2017:5 on tästä yksi osoitus.

Jos ulkomaille maksettujen korkojen vähentämistä aletaan rajoittaa, on se syrjintää ja protektionismia, jonka uhka maailmassa on kasvanut muutenkin Brexitin ja Trumpin presidentiksi tulon jälkeen. USA:ssahan suunnitellaan jo maahantuotujen tavaroiden ja ulkomailta ostettujen palveluiden vähennyskelvottomuutta yrityksille (ns. Border Adjustment).

Protektionismilla on haitallisia taloudellisia vaikutuksia, kun korkovähennys vaikuttaa ulkomaalaisten halukkuuteen investoida Suomeen. Vaarana on myös, että muut valtiot vastaavat samalla mitalla ja alkavat rajoittaa korkovähennyksiä suomalaisen sijoittajan tehdessä yrityskauppoja ulkomailla. Protektionismi on tunnetusti lyhytnäköistä: lopulta kaikki kärsivät.

Antti_Leppänen_100x100Partner Antti Leppänen toimii KPMG:n vero-ja lakipalvelujen veroriitojen ratkaisuryhmässä. Verotuksen parissa hän on työskennellyt parikymmentä vuotta, joista kahdeksan viimeistä KPMG:llä ja tätä ennen yritysmaailmassa.

Vapaa-aikanaan Antti ei riitele, vaan viettää vapaa-aikaansa Turussa.

Lapa jäähän, katse kiekkoon ja maalille! Yrityskauppojen pelikirja ja prinsiipit

Nimi kauppakirjaan ja sitten yrityskauppauutinen lehteen! Tehdäänkö menestyksekkäitä yrityskauppoja tiiviillä viisikkopelillä vai panostamalla erikoistilanteisiin? Miten oikea momentum vaikuttaa prosessiin ja lopputulokseen? Tarvitaanko NHL-vahvistuksia?

Pelikirjan kulmakivet

Viivelähtö: Yritysjärjestelyä tehdään harvoin nopeasta vastahyökkäyksestä lukuun ottamatta joitakin yllättäen avautuvia tilaisuuksia tehdä ”Sulo Vilén”-yritysosto tai jos katsotaan tarpeelliseksi nokittaa kilpailijan tekemä julkinen ostotarjous. Tyypillisesti kohteeseen tutustutaan pidemmän aikaa ennen ”kihlautumista”.

Scouttaus: Yritykset ja pääomasijoittajat kartoittavat aktiivisesti joukkueeseensa sopivia pelaajia. Ne voivat olla joko potentiaalia omaavia tulevaisuuden lupauksia tai kovan luokan valmiita tietyn osa-alueen vahvistuksia.

Roolipelaajat: Yrityskauppaprosessiin on hyvä kasata tiimi, josta löytyy monipuolista osaamista mm. strategiasta, liiketoiminnasta, markkinasta, taloudesta, juridiikasta, henkilöstöasioista sekä integraatiosta. Tarvitaan osaavia pelaajia, jotka kaivavat kiekot kulmista maalipaikoille, joista voi viimeistellä oikeat päätökset prosessin aikana.

NHL-vahvistukset: Joukkuetta on hyvä täydentää yritysjärjestelyiden erityisosaajilla, jotka tuovat tarvittavaa transaktiokokemusta ja asiantuntemusta tiimiisi. Yrityskauppojen yhteydessä näille NHL-avuille voi soittaa mihin aikaan vaan ja kieltäytymiset ovat varsin harvinaisia.

Koko kentän prässi: Kohdeyritys kannattaa analysoida monesta näkökulmasta ja kääntää alkuvaiheen myyjän informaatioylivoima vähintään tasakentällisillä pelaamiseksi. Joskus kroppaa pitää laittaa likoon yötä päivää, jotta tähän tilanteeseen päästään. Pysy kuitenkin pois boksista ja pelaa sääntöjen mukaan, ettei prosessi keskeydy.

Runkosarjan voitto: Usein kauppakirjan allekirjoittaminen tuntuu yrityskauppaprosessin kohokohdalta. Se on kuitenkin korkeintaan runkosarjan voitto. Tosipelit alkavat vasta haltuunottovaiheessa.

Poika saunaan: Closing-dinneriin voi liittyä saunomista, mutta ”Poika” kannattaa saunottaa vasta, kun haltuunottoprosessi on onnistuneesti viety läpi. Merkittävä osa yritysjärjestelyistä menee eri tutkimusten mukaan pieleen tässä vaiheessa. NHL-vahvistusten käyttö runkosarjan jälkeen play-offeissa on yllättävän harvinaista.

Yrityskaupan prinsiipit

Yrityskaupat eivät ole vauhdikkaiden yritysjohtajien yksinkertaista peliä, vaan prosessit ovat usein pitkiä ja monimutkaisia. Hockey-kielellä prinsiipit voi kuitenkin kiteyttää seuraavasti:

  • Lapa jäähän – ole valmis, kun mahdollisuus aukeaa
  • Katse kiekkoon – selvitä ja analysoi keskeiset järjestelyyn liittyvät asiat
  • Maalille ja kiekko ylämummoon – käytä momentum hyväksesi ja vie yrityskauppaneuvotteluprosessi määrätietoisesti läpi
  • Torilla tavataan! – juhlista onnistuneita kasvutarinoita Suomesta!

Kirjoittaja tietää enemmän yrityskaupoista kuin jääkiekosta. Suomen joukkueille menestystä molemmissa!

Käy lukemassa myös edelliset blogikirjoitukseni ”Teetkö riittävän laajan due diligencen yritysostokohteesta?” ja ”Nyt on yritysostojen aika!”.

Kalle_NurminenPartner Kalle Nurminen vastaa Transaction Services palveluvalikoimastamme. Hän on toiminut KPMG:n palveluksessa vuodesta 2006, johon hän siirtyi CFO:n tehtävistä.

Vapaa-aikanaan Kalle golfaa ja juoksee. Viimeisen 15 vuoden aikana puolimaraton on taittunut vähintään kerran vuodessa. Muutama maratonkin on jo takana.

 

Kuva: Sumisu Jon/Flickr (picture has been cropped)